COVID-19
В УКРАИНЕ
ЗАРАЗИЛОСЬ:
1130839
ВЫЗДОРОВЕЛО:
826871
УМЕРЛО:
20214
ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
76 290
НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
34 597
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
19 191
10:04
1971
0
28.11.2018

Оприлюднено Указ Президента України про введення воєнного стану в 10 областях України

У середу, 28 листопада, в «Урядовому Кур’єрі» оприлюднено Указ Президента України про введення воєнного стану в 10 областях України.

 

Указом Президента України

від 26 листопада 2018 року No390/2018

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 26 листопада 2018 року

Щодо надзвичайних заходів із забезпечення

державного суверенітету і незалежності України та

введення воєнного стану в Україні

 

У зв’язку з черговим актом збройної агресії з боку Російської Ф

едерації, що відбувся 25 листопада

2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів Військово

-Морських Сил Збройних Сил

України, що мав важкі наслідки, іншими агресивними діями Російс

ької Федерації в Азовському та

Чорному морях, наявною загрозою широкомасштабного вторгнення в

Україну збройних сил Російської

Федерації, на тлі окупації Російською Федерацією території Авто

номної Республіки Крим та частини

Донецької і Луганської областей, з метою адекватного реагування

на ескалацію збройної агресії

Російської Федерації проти України, враховуючи відсутність інши

х, передбачених Конституцією та

законами України, можливостей для відсічі збройній агресії, заб

езпечення національної безпеки,

припинення поширення терористичної загрози, що становить небезп

еку незалежності України, її

територіальній цілісності, для створення умов із здійснення орг

анами державної влади, військовим

командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствам

и, установами і організаціями

наданих їм повноважень, необхідних для відвернення загрози і за

безпечення територіальної цілісності

України, її національної безпеки Рада національної безпеки і об

орони України

ВИРІШИЛА:

1. Констатувати, що дії Російської Федерації проти кораблів Вій

ськово-Морських Сил Збройних

Сил України, що мали важкі наслідки, становлять злочин збройної

агресії і підпадають під пункти «с»

і «d» статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Г

енеральної Асамблеї ООН в

ід 14 грудня 1974 року.

2. Визнати за необхідне введення в Україні особливого правового

режиму для створення умов з

відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки,

усунення загроз державній незалежності,

суверенітету та територіальній цілісності України.

3. Запропонувати Президентові України ввести з 14 години 00 хви

лин 26 листопада 2018 року

воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин

25 січня 2019 року.

4. Міністерству закордонних справ України:

звернутися до держав, що підписали Меморандум про гарантії безп

еки у зв'язку з приєднанням

України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 гр

удня 1994 року, з пропозицією

негайно організувати консультації з приводу акту збройної агрес

ії Російської Федерації проти України;

невідкладно ініціювати скликання засідань Ради Безпеки ООН, Пос

тійної Ради Організації з питань

безпеки і співробітництва в Європі;

організувати консультації Президента України, Міністра закордон

них справ України з лідерами

союзницьких і партнерських держав, Європейського Союзу, керівни

цтвом ООН, ОБСЄ, інших

міжнародних організацій.

5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформа

ційної політики України

невідкладно організувати інформаційну кампанію щодо доведення д

о керівництва іноземних держав,

впливових міжнародних політичних, економічних, громадських кіл

об’єктивної інформації про

черговий акт збройної агресії Російської Федерації проти України.

6. Міністерству оборони України,

Генеральному штабу Збройних Си

л України невідкладно в

установленому порядку уточнити Мобілізаційний план Збройних Сил

України, зокрема обсяги призову

резервістів оперативного резерву першої черги.

7. Генеральному штабу Збройних Сил України невідкладно:

1) подати Президентові України пропозиції щодо введення в дію д

окументів з питань застосування

Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) організувати протиповітряну оборону України з метою прикритт

я важливих державних об’єктів,

промислових районів, адміністративних центрів держави та угрупо

вань військ (сил) від ударів з повітря;

3) внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони Україн

и пропозиції щодо залучення

інших військових формувань та правоохоронних органів до здійсне

ння заходів правового режиму

воєнного стану;

4) передбачити заходи часткової мобілізації, організувати та пр

овести навчальні збори з

резервістами оперативного резерву у необхідних обсягах.

8. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки Україн

и вжити невідкладних заходів з

метою забезпечення громадського порядку, охорони і оборони об’є

ктів критичної інфраструктури,

охорони іноземних дипломатичних представництв.

9. Службі безпеки України вжити не

відкладних заходів щодо посил

ення контррозвідувального,

антитерористичного та контрдивер

сійного режиму, інформаційної б

езпеки.

10. Службі безпеки України, Адміністрації Державної служби спец

іального зв’язку та захисту

інформації України, іншим суб’є

ктам забезпечення кібербезпеки в

жити заходів щодо забезпечення

кібербезпеки.

11. Адміністрації Державної прикордонної служби України посилит

и охорону державного кордону

з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною Р

еспублікою Крим.

12. Таємно.

Секретар Ради національної

безпеки і оборони України

 О. ТУРЧИНОВ

Обсуждение

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.